“Látó” épületek Erdélyben: Makovecz Imre emlékére

Bejegyezte: haNga - 2011-09-29 08:09

Élete 76. évében, szeptember 27-én elhunyt Makovecz Imre Kossuth-díjas építész, a magyar organikus építészet jeles képviselője.

 Makovecz Imre (fotó Papp Tamás)

Száznál több, különböző funkciójú, jellegzetes épületet alkotott, jelen írásunkkal erdélyi munkásságának felvázolásával szeretnénk tisztelegni az emléke előtt. Kolozsváron, Vargyason és Temesváron református, Csíkszeredában katolikus templomot tervezett, Sepsiszentgyörgyön ravatalozó épült a tervei alapján és a csíksomlyói zarándokhelyen található Hármashalom oltár is az ő nevéhez fűződik (képgaléria a cikk végén).
Makovecz szerint az épületnek úgy kell kinéznie, mintha az alja a földből nőtt volna ki és a teteje az égből esett volna le rá. Szándéka az volt, hogy az épület egylényegűvé váljon a környezettel, szervesen illeszkedjen a tájba. A fát nem díszítőelemként, hanem szerkezetként használta, művei környezetükbe illenek, emberbarát, természetes anyagok felhasználásával készültek. Emberközpontú, “látó” házainak szemük van, két ablak vagy ajtó, amivel a “belső lényeget” kívánja kifejezni – azt, hogy az épület lény.

 Kolozsvári református templom

1994-97 között tervezte a kolozsvári Donát úti református templomot. A faburkolatú épületet a négy sarkán elhelyezett négy torony uralja csúcsos sisakokkal, a templom fő tömegét pedig egy kupolaszerű tér adja. A Makovecz Imre által készített vázlattervekből Müller Csaba készített kivitelezési tervet, az ő feladata volt a művezetés is. A templom alapkövét 1998-ban tették le, de az anyagi források szűke miatt tíz évig épült. Végül 2008. május 4-én szentelték fel.

Református templom, Kolozsvár

Vargyas református templomát ugyanebben az időben, 1995-96-ban tervezte. A Kovászna megye északnyugati felében található település templomát 1994-ben bontották le és kérték fel Makovecz Imrét a tervek elkészítésére. Az épület emlékeztet a siófoki evangélikus és a paksi katolikus templomra, mégis jellegzetesen erdélyi épület. Makovecz néhány faldarabot mementóként beépíttetett az új templom falába, hasonlóképp az egyik gótikus ablak csúcsíves zárórészét is. Csiha Kálmán püspök 1997. május 31-én tette le a templom alapkövét, de itt is forráshiány hátráltatta az építkezést, így csak 2005-re készült el (forrás: reformatus.hu)

 Református templom, Vargyas

Makovecz Imre Sepsiszentgyörgyön és a csíksomlyói zarándokhelyen is maradandót alkotott. Sepsiszentgyörgyön ravatalozót, a két Somlyó nyergében pedig szabadtéri oltárat tervezett.

A sepsiszentgyörgyi ravatalozó

Hármashalom oltár, Csíksomlyó

2008-ban (a wikipédia információja szerint) sor került  a temesvári református templom átadására, képeket azonban nem találtam. Ha valaki tud segíteni, szívesen veszem!

Utoljára hagytam a csíkszeredai katolikus templomot, ami valójában elsőként készült el az erdélyi Makovecz-templomok közül. 2003. október 18-án Nagyboldogasszony és a magyar szentek tiszteletére szentelték fel.

 Csíkszereda, Milleniumi templom

Az előzményekre így emlékszik Makovecz az egyik beszélgetésben: <<Miután felkértek az elkészítésére, kiutaztam megnézni a környezetét, hova tervezzem meg az épületet. Szomorú látvány fogadott. Ez volt a régi Csíkszereda központja, amelyet tönkretettek azzal, hogy a régi kétszintes épületeket lerombolták, és a helyükre szörnyű panelházakat húztak fel. Ezekbe a házszerű épületekbe románokat szállásoltak el, így változtatva meg az ezeréves, természetes módon kialakult etnikai arányt. Amikor a régi templom előtt beszélgettem a plébánossal, láttam, hogy egy kartondobozba pénzadományokat gyűjtenek a hívőktől a templomra. Jött egy hajlott hátú, öreg nénike, kihajtogatta kis zsebkendőjét, kivett belőle néhány gyűrött lejt és beletette a dobozba. Nyilvánvaló volt számomra, hogy itt nem kérhetek pénzt a munkámért. Nos, az építés célja a régi, szűkké vált templom bővítése volt, ezt azonban csak a régi mellett épülő új templom formájában engedélyezték. A Millenniumi templomként emlegetett épület megálmodója a 2000 augusztusában oda került plébános, Darvas-Kozma József, aki 2001 januárjában keresett meg. A részletes terv kidolgozását tanítványomra, Bogos Ernő csíkszeredai építészre bíztam. 2001. augusztus 4-én tették le az alapkövet, az építést szeptember végén kezdték el. Két év múlva pedig már fel is szentelhették ezt az “építészeti magyar magzatot”. A kéttornyú centrális templom a magyarság múltját és jövőjét ötvözi. A tornyok előtt kapubejáratok vannak, fölöttük öt-öt kereszt hirdeti a keresztény magyarság tíz évszázadát. A kapu motívum a szentírásból és a helyi hagyományból való: “Tárjatok kaput, hadd vonuljon be az igaz nép, amely őrzi a hűséget.” A templomszenteléssel valóra vált egy évszázados álom, és testet öltött egy szent törekvés. Székely népünk sok szenvedése és küzdelme összefogássá és békés életté magasztosult e templom minden részében.>>

 

Nyugodjék békében!2 hozzászólás

  1. Nagy veszteség érte a magyar nemzetet.Távozásával egy igaz magyar művész emberrel lett szegényebb a magyarság.Hozzá írt versemet,amit 2 éve írtam,sajnálom,hogy nem küldtem el neki.Mint volt SZÖVTERV-es tervező kollégája búcsúzom TŐLE.Anna

  2. haNga wrote:

    Köszönöm a hozzászólását, Anna, sokunk véleményét fogalmazta meg. Ha úgy érzi, ez méltó hely hozzá, itt közzéteheti a versét.